Tuesday, January 24, 2012

ឯកសារកំណាព្យដែលបាននិពន្ធកន្លងមក

                     
                                        រូបថតពេលទទួលពានរង្វាន់អក្សរសិល្ប៍ទន្លេមេគង្គ
                                        កាលពីឆ្នាំ២០១០ នៅទីក្រុងវៀងច័ន្ទ ប្រទេសឡាវ
                               "ស្នាដៃប្រលោមកំណាព្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ រឿងភ្នំព្រះនាងកែវ"
​​      
                               កំណាព្យ គោះកែវសាមគី្គ
                         បទពាក្យ៧(សូត្របែបរាស់)

.កែវមួយគោះក្រិកលើកផឹកផ្តាច់      អស់ស្រាថែមសាច់ស្រាយចិញ្ចើម
 មុខស្រស់ញញឹមមាត់ចាប់ផ្តើម       កែវពីរសម្បើមក្លាសម្តី ។

.និយាយហួរហែកបែកប្រមាត់         ធ្លាយការសម្ងាត់កែវទីបី
លេបសាច់់់់់ពុំរួចក្លែមបារី              ព្រោកប្រាជ្ញឃើញស្រីស្តីបញ្ឆៀង។

.អស់កែវទីបួនខ្លួនលែងនឹង          ការងារសូន្យឈឹងមាត់ស្រែកច្រៀង
ទទ្រើកទទ្រាក់ញាក់រាំផ្អៀង            កែវប្រាំសំនៀងរាងដូចយក្ស។

.កែវប្រាំមួយអស់មានតែអញ          មិត្តភកិ្តសែនខ្នាញ់ប្រឹងយកលាក់
ខ្មាសអស់ញាតិមិត្តជិតជុំជាក់         ចិត្តភ្លើងជើងធាក់លែងស្គាល់គ្នា។

.ធ្វើគុណបានទោសមិត្តហួសចិត្ត    ចាក់លែងអាណិតឲ្យតាមទារ
ប្រាំពីរប្រាំបីកែវផ្ទួនគ្នា                   មិត្តខំជួយគ្រាថាមើលងាយ។

.ភ្នែកតឹងប្រឹងបើកទាំងត្រដរ          សម្តីដើម.កពាក្យរោយរាយ
 ខ្ទប់មាត់ម្តងៗដោលចង់ធ្លាយ       ដើរដួលរាយមាយដេកដោយដី។

.ស្រានៅក្នុងកែវស្រាស្លួតណាស់   ស្រាចូលពោះម្ចាស់ប្រែអប្រិយ
ម្ចាស់កែវធ្លាក់ភ្នែកផ្លាស់ចិត្តថ្មី       ​ ឃើញញាតិប្រុសស្រីលែងមេត្តា។

.គោះកែវគោះគិតពិតសុខភាព     ហូបហើយកុំទាបជាងកែវស្រា
 គោះកែវគោះកុំប្រើហិង្សា           ទើបកែវឈ្មោះថាគោះសាមគី្គ៕៚

                                               បទនេះនិពន្ធនៅឆ្នាំ ១៩៨៧
                                                            និពន្ធដោយ វ៉ែន សុន


                             GasUrm©©as;Rsuk
                                bT naKbriB½T§¬Bakü8¦
-EsnsegVKeBkNas;Gñkm©as;Rsuk      Gñkm©as;ERstRtukRtUvcakTI
  RtUvcakeTotjatimiRtmkFanI             mkFanarCIvIbgÁIcb .
-bgÁIcaMrab;qñaMkmµéRkNas;                    kmµéRkNaekµgcas;eRcInrhb
  eRcInrhg;EGGg;minkak;kb                 minkak;ekIneqøIytbkareRskXøan.
-kareRskXøatePøcCatiecHqøak;fµ           ecHqøak;fµIbnþxøHEmnman
  xøHEmnmkRCulRCkeRCotbMBan            eRCotbMeBrsuMTanTaMgbgIÁ .
-TaMgbgMÁxøHBuMCaGacarü                         CaGaecarsasnamanmYyBIr
  manmYyBan;GgÁasEckKñasuI                EckKñasMuRKb;TInaMGab;ys .
-naMGab;eyIgCaExµreCORBHBuT§                eCORBHBitemaHmutR)aCJax<s;
  R)aCJax<g;vgSCativiTUTsSn_                   viTUTtKµµanemaHTUnµanstV .
-TUnµansBVRtLb;rkpøÚvRtUv                    rkpøÚvRtg;sÞÚgRsUveTIbefáIgkþat;
  eTIbefáIgkIþrugerOgrs;rYc)at;                 rs;rYc)anEcgcat;smm©as;Rsuk .
                                               éf¶TI 23 Ex sIha qñaM 2001
                                                       niBn§eday Ev:n sun                         វ៉ែន សុន   /   (រិត សុន្ទសារី)
                             VEN SON   /    (RITH SONSARY)
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប​
 កើតថ្ងៃទី​២៣​ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៣៩ នៅភូមិខ្យាង​ ឃុំស្វាយ កំពង់ត្រឡាច កំពង់ឆ្នាំង      
                               (ជិតតំបន់ឧដុង្គ និង លង្វែក ចម្ងាយ​ ៤៦ គ.ម. ពីភ្នំពេញ)។
                              ឪពុកឈ្មោះ វ៉ិត វ៉ែន
                              ម្តាយឈ្មោះ កាន់ សុំ
 ស្ថានភាពគ្រួសារ   ប្រពន្ធឈ្មោះ​ ណុប ណាគ្រីកើតឆ្នាំ១៩៥២​ មេផ្ទះ
អសយដ្ឋាន                        ភូមិក្បាលទំនប់ សង្កាត់បឹងទំពុន ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ               ( 855) 011 877 478
 អ៊ីម៉ែល                           venson_pw@yahoo.com
លក្ខណះពិសេសៈ´´       . និពន្ធរឿងសម្រាប់កុមារដោយរូបភាព 
.និពន្ធកំណាព្យសម្រាប់កុមារ ដោយរូបភាព
.សរសេរអក្សរភ្លេងអន្តរជាតិ សម្រាប់សរសេរបទកំណាព្យ
/ និពន្ធបទភ្លេង​ និងនិពន្ធទំនុកច្រៀង
. បានផ្ទេរចំណេះដឹងផ្នែកកំណាព្យ ឱ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយក្នុងវគ្គ​                        
បណ្តុះបណ្តាលអ្នកនិពន្ធនៅសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរបាន២វគ្គ និង កំពុងបង្រៀនមុខវិជ្ជាកំណាព្យនេះ នៅមហាវិទ្យាល័យនាដ​             
សាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ (ឱ្យនិស្សិតឆ្នាំទី២និងឆ្នាំទី៣) ។
កំរិតវប្បធម៌​​ និងបទពិសោធន៍ៈ បានបួសរៀនរយៈពេល ឆ្នាំ
ឆ្នាំ១៩៦៤បានបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅ ដើម្បីចូលរៀន 
ផ្នែកតូរ្យតន្ត្រី នៅទីស្នាក់ការយុវជនរាជសង្គមនិយមខ្មែរ និងនៅ
 សាលាជាតិតូរ្យតន្ត្រី (ឥឡូវជាមហាវិទ្យាល័យតូរ្យតន្ត្រី) គឺរៀនឯកទេស
« Note Solfege, Theorie &Harmonie et Instrument SaxophoneTenor​
 គឺធ្វើការងាររដ្ឋបណ្តើរ រៀនបណ្តើររហូតដល់ឆ្នាំ១៩៧០។                    
 អំពីបទពិសោធន៍ការងារៈ
  ឆ្នាំ១៩៦៤ដល់១៩៦៥ ជាអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀង នៅក្រុមតន្ត្រីព្រះរាជទ្រព្យ                      
ជាមួយ​​លោកគ្រូ​ ស្វាយ​ ស និងលោក ប៉ិច សាលឿន ជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេង។
 ឆ្នាំ១៩៦៥ ដល់១៩៧០ ជាតន្ត្រីករ Saxophone Tenor និងជាអ្នកនិពន្ធ
បទភ្លេង & ទំនុកច្រៀង នៅក្រុមតន្ត្រីរាជតម្រួតភិរម្យ ។
.ឆ្នាំ១៩៧០ដល់១៩៧៥​ ធ្វើការនៅវិទ្យុយុទ្ធជន​ AM ជាអ្នកផលិតកម្មវិធីកំណាព្យ
ភ្លេងប្រពៃណី​ និង រឿងកំប្លែងខ្លី។
.ឆ្នាំ១៩៧៩​ រហូតដល់សព្វថ្ងៃ និពន្ធបទភ្លេង &ទំនុកចម្រៀង និពន្ធរឿង
ល្ខោននិយាយ រឿងចំណងដៃទឹកភ្នែក, រឿងផ្កាដុះលើថ្ម(ថតជាVideo)
កំណាព្យបណ្តាំកវី (ទទួលជ័យលាភីលេខ១ បានមេដាយមាសពីក្រសួងវប្បធម៌
និង​វិចិត្រសិល្បៈ ក្នុងមហោស្រពប្រឡងតែងនិពន្ធទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ១៩៩១),
និពន្ធរឿងឋានសួគ៌ក្នុងសុបិន ជាប្រលោមកំណាព្យ ទទួលបានពាន​​​​រង្វាន់
 «៧មករា» ពីសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរ ឆ្នាំ១៩៩៧,និពន្ធ
រឿងភ្នំព្រះនាងកែវ ជាកំណាព្យបែបប្រវតិ្តសាស្ត្រ ទទួលបានពានរង្វាន់
អក្សរសិល្ប៍ទន្លេមេគង្គ ក្នុងឱកាសមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ប្រទេសទាំងបី
នៅទីក្រុងវៀងច័ន្ទ ប្រទេសឡាវ កាលពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១០។ល។
ជាពិសេសបាននិពន្ធរឿង និងកំណាព្យសម្រាប់កុមារ ឱ្យអង្គការមួយចំនួន
ដូចជាអង្គការ «Room to Read, Cambokids. SVA , អរិយធម៌ខ្មែរ & គ្រឹះស្ថាន
បោះពុម្ពផ្សាយឯកជនមួយចំនួនទៀត។ល។  
ស្នាដៃនិពន្ធ សម្រាប់កុមារ ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកន្លងមកគឺៈ( ដោយមិនទាន់គិតពីស្នាដៃរៀបរៀង)ចំណង​ជើង​
ប្រភេទ
គ្រឹះស្ថាន​បោះ​ពុម្ព​
ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ព
កំរិត​អំណាន​
យើងរៀនរាប់លេខ
សិក្សាដំបូង
Room to Read
២០០៤
មត្តេយ្យ&កម្រិត១
អាពៅកូនក្តាម
រឿងប្រឌិត
Room to Room
២០០៤
ថ្នាក់ទី៣ ឡើង
កូនសេដ្ឋី&កូនចាប
រឿងប្រឌិត
Room to Read
២០០៤
ថ្នាក់ទី៣ ឡើង
យើងរៀនអាន
សិក្សាដំបូង
Room to Read
២០០៤
មត្តេយ្យ&ថ្នាក់ទី១
កូនដង្កូវភ្លោះ
រឿងប្រឌិត
Room to Read
២០០៤
ថ្នាក់ទី៣ ឡើង
ដើមត្នោតដើមប្ញស្សី
កំណាព្យ
Room to Read
២០០៥
ថ្នាក់ទី៣ ឡើង
សូភីស្រឡាញ់សៀវភៅ
រឿងប្រឌិត
Room to Read
២០០៥
ថ្នាក់ទី៣ ឡើង
ទីងមោង
រឿងប្រឌិត
SVA
២០០៥
ថ្នាក់ទី៣​ ឡើង
ក្រមាខ្មែរ
កំណាព្យ
SVA
២០០៥
ថ្នាក់ទី៣​ ឡើង
ល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរ
កំណាព្យ
Room to Read
២០០៥
ថ្នាក់ទី៣ ឡើង
យើងរៀនបូកលេខ
សិក្សាដំបូង
Room to Read
២០០៥
ថ្នាក់ទី១&ទី២
កូនមាន់តូច
រឿងប្រឌិត
Room to Read
២០០៥
ថ្នាក់ទី៣​ ឡើង
ឧបករណ៍តន្ត្រីខ្មែរ
កំណាព្យ
Room to Read
២០០៦
ថ្នាក់ទី៣ ឡើង
ការសិក្សារបស់
ធីតា
រឿងប្រឌិត
Room to Read
២០០៦
ថ្នាក់ទី៣ ឡើង
ព្រៃឈើយើង
រឿងប្រឌិត
Room to Read
២០០៦
ថ្នាក់ទី៣ ឡើង
របាំប្រពៃណីខ្មែរ
កំណាព្យ
Room to Read
២០០៦
ថ្នាក់ទី៦ ឡើង
ជម្លោះមាន់&ទោច
រឿងប្រឌិត
Room to Read
២០០៧
ថ្នាក់ទី៣ឡើង
អំពីដំណាំស្រូវ
កំណាព្យ
Room to Read
២០០៧
ថ្នាក់ទី៤ ឡើង
ទន្លេខ្មែរ
កំណាព្យ
Room to Read
២០០៧
ថ្នាក់ទី៤ ឡើង
ផ្ទះខ្មែរ
កំណាព្យ
SVA
២០០៨
ថ្នាក់ទី៤ ឡើង
មួកខ្មែរ
កំណាព្យ
SVA             
២០០៨
ថ្នាក់ទី៤​ ឡើង
ផ្កាឈូក កូនកង្កែប
និងកូនឃ្មុំ
រឿងប្រឌិត
កូនចង់អាន
២០០៨
ថ្នាក់ទី៣ ឡើង
កុមារ ចេះភាសា
សត្វ
រឿងប្រឌិត
កូនចង់អាន
២០០៨
ថ្នាក់ទី៣ ឡើង
តើនាងវីនទៅសាលា របៀបណា?
រឿងប្រឌិត
Room to Read
២០០៨
ថ្នាក់ទី៣​ ឡើង
ឧបករណ៍នេសាទ
ប្រចាំគ្រួសារខ្មែរ
កំណាព្យ
Room to Read
២០០៩
ថ្នាក់ទី៤​ ឡើង
កូរសមុទ្រទឹកដោះ
កំណាព្យរឿង
SVA
២០១០
ថ្នាក់ទី៦ឡើង
កណ្តៀរ&ស្រមោច
រឿងប្រឌិត
សុវិជ្ជា
២០១០
ថ្នាក់ទី៣ ឡើង
ទៅឱ្យដល់សាលា
មកឱ្យដល់ផ្ទះ
រឿងប្រឌិត
សុវិជ្ជា
២០១០
ថ្នាក់ទី៣ ឡើង
កូនមេអំបៅពណ៌លឿង
រឿងប្រឌិត
សុវិជ្ជា
២០១០
ថ្នាក់ទី៣ ឡើង


kMNaBü ​​ eBl)ansb,ay nwksþayGñksøab; 
 bTeKaB½T§sñwg{bTkakKti}sURtEbbPUmiFm’PUm’sux 

´sUm»nkay           kay´nwksþay            sþayExµrekµgcas;
 cas;ekµgEd;lsøab;   søab;eRcInéRkNas;       Nas;enAcaMc,as;
                            c,as;nwgral;éf¶.
éf¶EbkPñMeBj          eBjTukçTenÞj             TijluyGs;éfø
éføGgárdUr               dUredIrlak;éd              édEdlxøackS½y
                           kS½yeRBaHGgÁkar.
kargaremkg            kgeRbIb¥Únbg               bgb¥Únyayta
tadUnkUnecA             ecAkgkumar                 m:aemIlrkSa       
                            rkSaCYsmþay.
mþayRBat;kUnBuk      Bukyb;éf¶Tukçç             TukçeRBaHRBat;q¶¶¶¶¶¶ay
q¶ayEbkepAjati    jatiCitXøatkay       kayeXIjrwtq¶ay
                          q¶ayxaneqøIyqøøg. 
qøgputP½yehIy    ehIyExµrTukçes,Iy      es,IyyUrqñaMpg     
pgenAnwkGñk        Gñkb:ulBtcg             cgvaybö¥Únbg
                         gb¥ÚnkSiNkS½y.
kS½yeTAEmnBit    Bit´enAKit               KitKuN)anéf¶
éf¶KuNR)aMBIr         BImkraéfø               éføKuNGñkécñ       
                         écñExµrrYcrs;.
                         21 FñÚ  qñaM 2010
                         niBn§eday Ev:n sun
       TIRbwkSaKN³kmµkarkNþalénsmaKmGñkniBn§Exµr


kMNaBü          KitmunedIr
bTeKaB½T§swñg ¬Bakü8¦eBal nigsURtEbbGnic©aetafµ

-QaneCIgedIrsYretIdITn;rwg?         rwgErgRTwgrMBwgKitCamun
 munQanCan;KitTan;eTIbputs‘un     s‘unERkgRKunKitmunERkgPk;RCaM.
-RCaMRbLak;kMusµ½RKKiteCIgeRkay ​​  eRkaytamedayc,as;esayTukçRKaRKaM
RKaMRKacitþeRBaHt,iteCIgmunRTaM    RTaMeRBaHs‘aMeCIgnaMCan;ePøcKit.
-KitmunedIrRbesIr)anRKb;pøÚv        pøÚvedIrRtUvGaRsUveCosq¶ayBit
 BitnaMR)aNsuxsanþeRBaHKMnit            nitüEnbmiRtbNiÐteTIbxøÜnefIág. 

                                     éf¶RBhs,t× TI23 ExFñÚ qñaM2010
                                               niBn§eday Ev:n sun
                             TIRbwkSaKN³kmµkarkNþal énsmaKmGñkniBnExµr
             
                               kUnbIBYk
                      bT eGIyr:a ¬ Bakü7 ¦
-kUneGIy eGIyra: kUnmasesñh_       BukEm: eGIyra: nwgR)ayR)ab;
 [kUn eGIyra: l¥pøÚvc,ab;                caMsþab; eGIyra: kUnmanbI .
-BYkmYy eGIyra: kUnl¥Ék              l¥Ebøk eGIyra: TaMgRbusRsI
  R)aCaJ eGIyra: ysskiþkIþ              RbusRsI eGIyra: elIsBgSepA .
-TIBIr eGIyra: kUnl¥Edr                 ​ RkugERs eGIyra: eronxøacexøA
  sþab;cas; eGIyra: eRbonRbedA       RBHehA eGIyra: dUcBUCBgS .
-TIbI eGIyra: kUnefakTab               )at;laP eGIyra: eRBaHEtl¶g;
  Kb;Bal eGIyra: naMliclg;            epABgS eGIyra: efakedaysar .
-dUecñH eGIyra: kUnRbusRsI              Kb,I eGIyra: BicarNa
  eRBaHnag eGIyra: sñgexmra          ekrkar eGIyra: CatiTwkdI .
                                  éf¶TI 8 Ex mkra qñaM 2011
​                                          niBn§eday Ev:n sun
                   TIRbwkSaKN³kmµkarkNþal énsmaKmGñkniBn§Exµr

No comments:

Post a Comment